Wakacyjne spotkanie z Burmistrzem.

Ponieważ są wakacje i upał ( bo po to jest lato, aby było gorąco) pomyślałam, że może i Burmistrz woli siedzieć w gabinecie niż bywać w ,,terenie”, poza tym był poniedziałek czyli dzień przyjmowania interesantów ( czyli osób mających interes do zrobienia ? ) i poprosiłam członka naszej Rady Sołeckiej – Zygmunta L., który akurat miał urlop i mógł ze mną pojechać , i pojechaliśmy . Rozmowa była długa , różna i Burmistrz trochę przyspieszał i zerkał na zegarek, ale omówiliśmy kilka spraw.

1. Woda i kanalizacja w tzw. Kaplitynach Górnych – należy zebrać deklaracje od osób zainteresowanych tematem, potem zrobić zebranie tych osób z Burmistrzem i dalszy ciąg nastąpi….. kiedyś, a może szybciej. Przy rozmowie był Prezes ZWiK z Barczewa i myślę, że będzie wspierał naszą ideę.

2. Prąd na placu zabaw-na szczęście był z nami Prezes Kacprzak i pozwolił ,,wziąć prąd” z przepompowni, ale oczywiście potrzebny jest plan, jakieś pieniądze i fachowiec z papierami. Burmistrz zasugerował Z. Leszczyńskiego ( nie mylić z naszym, zbieżność nazwisk i pierwszych liter imienia). Już jesteśmy z elektrykiem umówieni w najbliższy poniedziałek o 18 na placu zabaw. Po prostu to zrozumiałe, że na kolejną wiejską imprezkę musimy mieć swoją energię.

3. Wiaty przystankowe przy ,,16”- kolejny raz będziemy pisali do budżetu na 2015, ale odebrałam to jako obietnicę, że postawią z budżetu gminy za zgodą GDDK i A.

4.Śmietniki 1100 l, zakupione z funduszu sołeckiego 3 lata temu, dobrze , ze były, ale już są zbyteczne i zaproponowałam wymianę na mniejsze, stojące na jednej nodze wzdłuż dróg gminnych. Kto będzie opróżniał? Jest problemik.

Dziękuję Marioli M. , że pozwala wrzucać z zielonych dwóch koszy do swojego pojemnika, robimy to wprawdzie raz w miesiącu, ale dobrze, ze blisko. Czasami zabieram do siebie, ale odkąd segreguję, mam problem. Zadziwiam się podrzucaniu śmieci przez ludzi wracających znad jeziora . Nasze śmietniki służą w zasadzie edukacji dzieci, idą wrzucają papierek po lodach czy lizakach , dorośli przecież wiedzą, że nie rzuca się puszek i opakowań po papierosach pod nogi. I na pewno wszyscy dorośli wiedzą, że nie tylko własna zagroda świadczy o mnie, ale też droga z którą posesja sąsiaduje. Dziękuję, że o tym pamiętacie i zbieracie śmieci, którzy inni wyrzucą Wam pod płotem.

Pozdrawiam wakacyjnie.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Stypendia z Fundacji Funduszu Ziemi Olsztyńskiej’2014

Jak każdego roku w budżecie Powiatu Olsztyńskiego znalazła suma ok.47.000 zł przeznaczona na stypendia.

Mogą ubiegać się o nie absolwenci gimnazjów, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych. Wszyscy muszą być mieszkańcami Powiatu Olsztyńskiego i spełniać określone warunki:

-osiągać średnią ocen nie mniejszą niż 4,5o na świadectwie ukończenia gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast w indeksie średnia co najmniej 4,20,

- być finalistami olimpiad, konkursów lub mieć udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe ,

- spełniać wymogi finansowe przyznania stypendium-dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej         ( zgodnie  z ustawą dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe wynosi 542 zł, dla osoby w rodzinie – 456 zł ).

KRYTERIA DOCHODOWE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O STYPENDIUM FZO NA ROK SZKOLNY-AKADEMICKI 2014/2015 nie może przekraczać 912 zł netto dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe , 1084 zł netto dla osoby w rodzinie.

Jeżeli to się zgadza ,potrzebny jest wniosek w 4 elementach, podpisy , załączniki, kopie świadectw itd

Wnioski ( www.fundaciafzo.pl  w zakładce ważne dokumenty ) można składać od 1 do 29 sierpnia 2014 w Starostwie, Plac Bema 5 pok.237 , od poniedziałku do piątku od 11.oo do 15.oo   Tylko osobiście !

A najlepiej szczegółowych informacji udzieli pani Joanna Rogowska – 89 521 05 69 .

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

,,Wieś oczyma dziecka”

Jest to tytuł konkursu, który ogłosiło Centrum Kultury i Promocji w Barczewie, ale nie bardzo wiem co jakikolwiek sołtys do tego ma, chyba, że jest jednocześnie dyrektorem szkoły i w czasie wakacji pracuje.

- Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z miasta i gminy Barczewo.

- Każda placówka może zgłosić 10 prac.

- Technika dowolna, A4 lub A3.

-Prace należy złożyć do 25 sierpnia 2014 do Centrum Kultury w Barczewie do 25 sierpnia 2014 ( poprzez szkołę z terenu gminy).

- Wyniki konkursu- dożynki w Wójtowie , 6 września 2014

Szczegóły do wglądu u mnie.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Sołtys-inkasentem za odbiór śmieci.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta w Barczewie, sołtysi zostali inkasentami i u nich można wpłacać za odbiór śmieci. Oczywiście do odebrania w Urzędzie są odpowiednie kwestionariusze,które są drukiem ścisłego zarachowania. Ja nie odebrałam, bo uważam, że dotyczy to głównie wsi, które mają problemy z komunikacją transportową, internetową i każdą inną. Ale  jeżeli uważacie, że powinnam, to oczywiście, aczkolwiek niechętnie mimo, że za inkaso jest wynagrodzenie -10% od zebranej kaski.

Od 8 do 15 września będę zbierała podatki – zapraszam.

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

Turniej siatkówki w Wójtowie.

Już po raz trzeci odbędzie się turniej piłki siatkowej o Przechodni Puchar Sołtysa Wójtowa. Jestem tam każdego roku i dobrze się bawię, ale zabawa byłaby jeszcze lepsza , gdybyśmy tak wystawili własną drużynę. Słyszałam o chęci tworzenia placu na siatkówkę plażową w Kaplitynach, wiec czemu nie rozpocząć od Turnieju?

Turniej  odbędzie się 3 sierpnia (niedziela) o 12.3o na placu zabaw w Wójtowie. Zgłoszenia należy przesłać na mojego maila k.szter@onet.eu lub bezpośrednio do organizatorów wspólnewójtowo@gmail.com   ZGŁOSZENIA DO KOŃCA TYGODNIA.

Drużyna składa się z 5 osób. Możemy wystawić wiele drużyn,ale  trzeba nadać im nazwy. Mieszkańcy Kaplityn pojadą kibicować, można zabrać koce, koszyki z przysmakami i zrobimy ,,spotkanie na trawie”. Co Wy na to?

Opublikowano Aktualności | 2 komentarzy

Rozbudowa ,,16” c.d.

Jestem po rozmowie z Joanną Czerwińską, która jako pracownik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie ,, opiekuje się” środowiskiem przy budowie naszej drogi, a właściwie natężeniem hałasu i ekranami.

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia należy składać indywidualnie , bo dotyczy to indywidualnych gospodarstw ( Dworcowa 60, pokój nr 25, telefon 89 537 21 12 ).

Dowiedziałam się, że wybrano wariant W3, ekrany będą dostawiane w tzw. Kaplitynach Dolnych i Środkowych , w Kaplitynach tzw.Górnych – nie. Jedynie Zygmunt L. zgłaszał wątpliwość do braku tam ekranów. ZGŁASZAĆ WĄTPLIWOŚCI NALEŻY INDYWIDUALNIE. Zdanie Sołtysa i Rada Sołecka w przypadku uwarunkowań środowiskowych nie jest brane pod uwagę. Powyższe informacje uzyskałam jako Krystyna Szter.

Wszelkie sprawy techniczne, drogi dojazdowe itd – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie – tak oświadczyła przemiła pani. Mam nadzieję, że w tej sprawie również będzie Obwieszczenie GDDK i A i będziemy mogli zgłaszać swoje uwagi.

 

 

Opublikowano Aktualności | Skomentuj

ROZBUDOWA ,,16 ” – WAŻNE !

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia, że 20 września 2012 roku wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn – Biskupiec od km około 153+000 do km około 178+500.

Jednocześnie Dyrektor zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy , w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko i jego aneksami w terminie od 7 do 28 lipca 2014 r, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie przy ul. Dworcowej 60, w pokoju nr 25 ,w godzinach 8.00-15.00.

W w/w terminie można składać  uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej na adres jak wyżej. Do złożonych uwag i wniosków Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie odniesie się w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podpisał Dyrektor

Stanisław Dąbrowski

Pismo do publicznej wiadomości zawieszę 7 lipca 2014 na tablicach ogłoszeń w Kaplitynach.

Opublikowano Aktualności | 3 komentarzy

Podziękowania dla Gości!

Dziękuję za obecność zwłaszcza byłych mieszkańców Kaplityn, którzy w latach 70 i 80 wyjechali jako dzieci do Niemiec Zachodnich. Z dużym rozrzewnieniem wspominali pierwsze lata życia w naszej wsi. Również czytają naszą www.kaplityny.pl i prosili o wiele różnych informacji, dlatego nie dziwcie się proszę, że będę pisała czasami dla nich.

Dziękuję Księdzu Proboszczowi za przybycie , modlitwę i list od naszego Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego Wojciecha Ziemby z błogosławieństwem dla wszystkich mieszkańców Kaplityn.

Dziękuję za przybycie władz samorządowych na czele z Panem Burmistrzem i jego zastępcą . Dziękuję za obecność swojej koleżanki z Rady Powiatu – Mirosławy Jasińskiej oraz Edwarda Maciejewskiego, naszego radnego z Rady Miejskiej.

Szczególne podziękowania składam  sołtyskom Beacie, Balbinie, Hani przybyłym z Ruszajn, Radostowa, Jedzbarka oraz sołtysom Janowi, Andrzejowi, Jarkowi przybyłych z Łęgajn, Nikielkowa i Barku. Dziękuję Stowarzyszeniu ,,Wspólne Wójtowo” za życzenia urodzinowe. Dziękuję Wam wszystkim, że mnie wspieracie i pozwalacie uczyć się od siebie.

Do zobaczenia na naszym Święcie Wsi Kaplityny w ostatnią sobotę czerwca 2015 roku !!!

 

 

Opublikowano Aktualności | 2 komentarzy

Moje przemówienie, którego nie powiedziałam…

 

,, Niech Bóg zachowa  ten wielki skarbiec

Pięknej przyrody warmińskiej,pojezierza, lasów(…)

Niech Bóg zachowa ludzi żyjących wśród tej przyrody,

ich ciała i dusze, ich serca i sumienia,

Niech pozwoli im żyć w prawdzie, bo takie jest powołanie człowieka:

Żyć w prawdzie.”

                                                    Jan Paweł II

Opublikowano Aktualności | 4 komentarzy

MIESZKAŃCY KAPLITYN i okolic.

Rodacy  -  tak powiedziałby Cezar,  

 a ja mówię – Kochani mieszkańcy Kaplityn, jestem z Was dumna !!!

Przeszło to moje najśmielsze oczekiwanie…Warto mieć marzenia…

A było to tak.

Kilka chwil przed 17.30 (deszczyk kropi) podjeżdżam do centrum Kaplityn, a tam… kamień i ja.  I za moment – przestaje kropić deszcz, a ze wszystkich stron Kaplityn, z 4 dróg idą LUDZIE! I już wiedziałam, że będzie dobrze, że nie zawiedliście mnie i , P6280015 P6280005 P6280004 P6280028 P6280008 P6280017 P6280030 P6280019

że wszystko będzie O.K.  Mam nadzieję, że siłę jedności odczuliście podobnie jak ja, bo moja radość była ogromna! 

Jestem dumna, że mogliśmy wspólnie odśpiewać ,,Rotę”, przy której wzruszam się, ale uważam, że ta pieśń utrwala nasz lokalny patriotyzm i łączy nas wszystkich ( chociaż przez czas trwania pieśni). Dobrze, że chociaż w takich momentach czujemy się lepsi i zapominamy o niechęci do sąsiadów ( to oczywiście parafraza).

Bardzo, bardzo dziękuję, że przy kamieniu było nas tak wielu. Udowodniliście, że warto dla Was pracować. Wszystko poszło zgodnie z planem, a za zdjęcia, które zamieściłam, dziękuję Monice Cz.

CDN

 

 

Opublikowano Aktualności | 1 komentarz